نوشته های جدید

کشف روشهای جدیدی برای تولید هیدروژن پاک از باتری های زینک (روی) قابل شارژ توسط محققان

خلاصه : امروزه , فناوری های جدیدی برای پرداختن به دو مورد از بزرگترین چالش های انرژی توسعه پیدا کرده اند- سوخت پاک برای حمل و نقل و ذخیره انرژی در مقیاس شبکه.
ادامه مطلب
Showing 1 to 5 of 12 (1 Pages)
لغزنده